Skip to main content

Šta je organska hrana?

Organska hrana je hrana koja se uzgaja bez korišćenja hemijskih pesticida, mineralnih đubriva, hormona, antibiotika i veterinarskih lekova. Umesto toga, koristi se tradicionalne poljoprivredne metode poput rotacije useva i obimne obrade zemljišta.

Značaj organske hrane je sve više prepoznat u svetu, pa i na području naše zemlje.

Proizvodnja organske hrane podleže strogoj kontroli i zakonskim regulativama. Ova vrsta proizvodnje se odvija uz poštovanje propisanih standarda, uključujući ograničenu upotrebu đubriva i pesticida.

Organski proizvođači se oslanjaju na prirodne metode za zaštitu biljaka, poput upotrebe predatora insekata i prirodnih materijala za suzbijanje štetočina. Đubriva koja se koriste su organskog porekla, poput komposta, stajnjaka ili zelene gnojidbe.

svg+xml;charset=utf

Kako prepoznati organske proizvode?

Postoje sertifikati i oznake koji potvrđuju da je hrana organski proizvedena. Ovi sertifikati se dodeljuju nakon temeljnih inspekcijskih pregleda kako bi se garantovalo da organski proizvođači ispunjavaju određene standarde.

Jedan od glavnih razloga za rastuću popularnost organske hrane je njen pozitivan uticaj na zdravlje ljudi. Mnogi smatraju da je konzumiranje organske hrane zdraviji izbor, jer ne sadrži ostatke hemikalija koje mogu biti prisutne u konvencijalnoj hrani.

Osim toga, organska proizvodnja može imati pozitivan uticaj na životnu sredinu, jer se fokusira na očuvanje plodnosti zemljišta, smanjenje upotrebe hemikalija i podršku biodiverziteta. Organski uzgoj takođe podstiče očuvanje tradicionalnih sorti biljaka i održava plodnost zemljišta dugoročno.

Još jedan važan aspekt organske hrane je etički aspekt. Organski uzgoj obično uključuje bolje uslove za životinje, uključujući pristup otvorenim prostorima, prirodnu ishranu i odsustvo upotrebe hormona rasta ili antibiotika.

Važno je istaknuti da organska hrana može biti skuplja od konvencionalne hrane, zbog veće radne snage i strožih standarda proizvodnje. Međutim, mnogi smatraju da je investiranje u organsku hranu vredno zbog njenih mnogih prednosti.

Organsko voće i povrće

Prednosti organske hrane

Istraživanja ukazuju na nekoliko potencijalnih razlika između organske i konvencionalne hrane.

Organska hrana sadrži manje pesticida

Organska hrana se uzgaja bez upotrebe hemijskih pesticida, što znači da ima niže nivoe ostataka pesticida. Ovo može biti posebno važno kod namirnica koje imaju tendenciju zadržavanja većih količina pesticida, poput voća i povrća sa tankom kožom.

Organske namirnice imaju veći sadržaj antioksidanasa

Studije su pokazale da neke organske namirnice imaju veći sadržaj antioksidanasa, kao što su polifenoli. Antioksidansi su važni za zaštitu organizma od oksidativnog stresa i mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje.

Organska hrana ne sadrži GMO

Organska hrana ne sme sadržavati genetski modifikovane organizme (GMO). Za one koji žele izbeći GMO hranu, organska opcija može biti preferirana. GMO (genetski modifikovani organizmi) su organizmi čiji je genetski materijal izmenjen na veštački način, obično uz pomoć tehnika genetskog inženjeringa.

U kontekstu hrane, to znači da su biljke ili životinje modifikovane kako bi im se uneli određeni geni iz drugih organizama radi dobijanja željenih karakteristika, kao što su otpornost na štetočine ili povećanje prinosa.

Očuvanje biodiverziteta

Organska proizvodnja obično promoviše očuvanje biodiverziteta. Kroz upotrebu tradicionalnih poljoprivrednih metoda, kao što su rotacija useva i podrška lokalnim ekosistemima, organska proizvodnja može pružiti veću podršku raznolikosti biljnog i životinjskog sveta.

Životinje uzgajane na organskim farmama žive u zdravijim uslovima

Poljoprivrednici hrane konvencionalno uzgojenu stoku antibioticima kako bi sprečili bolesti, ali takođe omogućavaju gužve ili nehigijenske uslove. Kada antibiotici završe u hrani, oni mogu doprineti otpornosti na antibiotike, što predstavlja veliku pretnju po javno zdravlje ljudi.

Organsko meso, živina, jaja i mlečni proizvodi potiču od životinja kojima nisu davani antibiotici ili hormoni rasta. Sintetički hormoni su povezani sa preranim reproduktivnim razvojem kod ženki i zdravstvenim problemima kod stoke.

Zdravlje zemljišta

Organska poljoprivreda stvara zdravo zemljište. Zdravo zemljište stvara zdravu hranu i zdravo okruženje. Organski farmeri koriste prirodna organska đubriva i dopune zemljišta kao što su organska materija (stvari koje možete kompostirati), zelena đubriva i životinjska đubriva da bi izgradili zdravo zemljište.

Kada se hrana uzgaja na zdravom tlu, usevi su sposobniji da se odupru bolestima, prežive sušu i tolerišu insekte.

Ne koristi se kanalizacioni mulj za đubrenje

Organska poljoprivreda nikada ne koristi mulj iz kanalizacije. Kanalizacijski mulj je proizvod prečišćavanja otpadnih voda i sadrži brojne poznate i nepoznate opasne materije – uključujući sve što se ispušta u kanalizacioni sistem.

Kada se tretira, otpadni mulj se može primeniti na poljoprivredne useve kao đubrivo – što znači da se ova hemijska supa koja je često puna toksičnih jedinjenja, nanomaterijala, hormona i opasnih patogena primenjuje na samu hranu koju jedemo. Ali ne na organskoj hrani!

Organskim proizvodima upravlja se prema definisanim procesima za sadnju, uzgoj i rukovanje. Veoma važan deo regulatornog okvira zasnovanog na procesima je zabrana određenih metoda u organskoj proizvodnji i rukovanju.

Metode kao što su zračenje, mulj iz otpadnih voda i genetski inženjering su izričito zabranjene za upotrebu pri uzgoju ili preradi organske hrane.

Organska hrana smanjuje rizik od raka

Konzumiranjem organske hrane se može smanjiti rizik od raka. Nova studija u JAMA Internal Medicine otkrila je da oni koji su jeli organsku hranu često smanjuju ukupan rizik od razvoja raka. Konkretno, oni koji prvenstveno jedu organsku hranu imali su veću verovatnoću da odbiju ne-Hodgkin limfom i rak dojke u postmenopauzi u poređenju sa onima koji retko ili nikada nisu jeli organsku hranu.

Zaključak

Sve veći značaj organske hrane u svetu, pa i u Srbiji ukazuje na rastuću svest o važnosti zdravog načina ishrane i očuvanja prirode.

Osim toga što organska hrana ima mnoge benefite za zdravlje ljudi, takođe je mnogo bolja za životnu okolinu. Takođe, naše lično mišljenje je da je organska hrana mnogo ukusnija u odnosu na hranu proizvedenu u masovnoj proizvodnji, što je svakako jedan od najvećih benefita. Ukoliko tek počinjete sa organskom ishranom, preporučujemo vam da pre svega pročitate naš tekst Uvod u organsku ishranu: Saveti za početnike.

U Healthy Jungle ponudi možete pronaći veliki broj organskih proizvoda koji su sertifikovano organski.

Ostavite komentar